Correcció d’errades a la Resolució de 28 de desembre de 2010,per la publicació del Conveni col·lectiu de treball de sector de transports de viatgers, per als anys 2010-2013.

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2010
Versiones/revisiones: