Correcció d'errades a la Resolució de 15 de febrer de 2011, per la publicació de l'acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball de sector de la construcció, per l'any 2011.

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2011
Versiones/revisiones: