Resolució de 25 de març de 2011, per la qual s’ordena la inscripció, el dipòsit i la publicació de l’Acord Modificatiu i la correcció d’errades del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries siderometal·lúrgiques de la província de Girona, per als anys 2010-2013 (codi de conveni núm. 1700305)

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 27 de Enero de 2011. Revisión vigente desde 27 de Enero de 2011
Versiones/revisiones: