Resolució de 15 de març 2011, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió salarial per a l'any 2011 del Conveni col•lectiu de treball del sector d'òptica al detall de Barcelona i província (codi de conveni núm. 0805835)

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2011
Versiones/revisiones: