Resolució de 8 d'abril de 2011, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió salarial per a l'any 2011 del Conveni col·lectiu de treball del sector de transitaris i duanes de Barcelona (codi de conveni núm. 0816425).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 28 de Enero de 2011
Versiones/revisiones: