Resolució de 23 de març 2011, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió salarial per a l'any 2011 del Conveni col·lectiu de treball del sector comerç de la pell de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 0800735).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 28 de Abril de 2011
Versiones/revisiones: