Resolució de 13 d'abril de 2011, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió salarial per a l'any 2011 del Conveni col•lectiu de treball del sector de magatzemistes de la fusta de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 0802855).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 24 de Marzo de 2011
Versiones/revisiones: