Resolució de 6 de maig de 2011 per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col•lectiu de treball del sector de transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida per als anys 2010 a 2013 (codi de conveni número 2500365) (Vigente hasta el 01 de Enero de 2014).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE TRABAJO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2010. Esta revisión vigente desde 01 de Enero de 2010 hasta 01 de Enero de 2014
Versiones/revisiones: