Correcció d’errades a la Resolució de 19 d'abril de 2011, per la qual es disposa el registre i la publicació de l'acord de la Comissió Negociadora per la que s'aprova les taules salarials del Conveni col•lectiu de treball del sector del comerç tèxtil, de la província de Tarragona, per als anys 2010-2011 (codi de conveni núm. 4300115).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 04 de Abril de 2011
Versiones/revisiones: