Resolució de 10 de juny de 2011, per la qual s'ordena la inscripció, el dipòsit i la publicació del Conveni col•lectiu de treball de les indústries de captació, elevació, conducció, tractament, distribució, sanejament i depuració d'aigües potables i residuals de la província de Girona per a l'any 2010 (Vigente hasta el 01 de Enero de 2011).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2010. Esta revisión vigente desde 01 de Enero de 2010 hasta 01 de Enero de 2011
Versiones/revisiones: