Resolució de 6 de juny de 2011, per la qual es disposa el registre i la publicació de les taules salarials provisionals per a l-any 2010 del conveni col•lectiu de treball del sector de les empreses de captació, elevació, conducció, depuració, tractament i distribució d-aigües potables i residuals, de la província de Tarragona.

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 10 de Febrero de 2011
Versiones/revisiones:
(1)

En el preu de l'hora ordinària, es té que sumar l'import de l'antiguitat de cada persona treballadora.

Ver Texto