Resolució de 6 de juliol de 2011, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col•lectiu de treball per al grup de distribuïdors de gasos liquats del petroli de la província de Barcelona per als anys 2009-2011.

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2009
Versiones/revisiones: