Resolució de 20 de juliol de 2011, per la qual s'ordena la inscripció, el dipòsit i la publicació dels Acords de 17 de setembre i 15 d'octubre de 2010 de la Comissió Paritària del Conveni col•lectiu de treball del sector de transport de viatgers per carretera de la província de Girona (Vigente hasta el 01 de Enero de 2016).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 17 de Septiembre de 2010. Esta revisión vigente desde 17 de Septiembre de 2010 hasta 01 de Enero de 2016
Versiones/revisiones: