Resolució de 26 de juliol de 2011, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç tèxtil de la província de Barcelona de correcció d'errades de les taules salarials corresponents a l'any 2011.

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 26 de Junio de 2011
Versiones/revisiones: