Correcció d’errada a la resolució, de 14 de juliol de 2011, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de Comerç en general, de les comarques de Lleida, pels anys 2010 a 2011 (Vigente hasta el 01 de Enero de 2012).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2010. Esta revisión vigente desde 01 de Enero de 2010 hasta 01 de Enero de 2012
Versiones/revisiones: