Resolució de 29 de setembre de 2011, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col•lectiu de treball del sector de transitaris i duanes de Barcelona.

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 22 de Julio de 2011
Versiones/revisiones: