Resolució d'11 d'octubre, per la qual s'ordena la inscripció, el dipòsit i la publicació del Conveni col•lectiu de treball del sector d'emmagatzematge, conservació, manipulació i venda de fruites i verdures de les comarques de Girona per als anys 2011 – 2012 (Vigente hasta el 01 de Enero de 2013).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2011. Esta revisión vigente desde 01 de Enero de 2011 hasta 01 de Enero de 2013
Versiones/revisiones:
(1)

Inclou tots els conceptes (gratificació, vacances, etc...)

Ver Texto