Resolució de 13 d'octubre per la qual s'ordena la inscripció, el dipòsit i la publicació del Conveni col•lectiu de treball del sector de pompes fúnebres de la província de Girona per als anys 2011-2013 (Vigente hasta el 01 de Enero de 2014).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2011. Esta revisión vigente desde 01 de Enero de 2011 hasta 01 de Enero de 2014
Versiones/revisiones: