Resolució de 13 d'octubre de 2011, per la qual es disposa el registre i la publicació del conveni col•lectiu de treball del sector de les empreses de consignataris de vaixells, empreses estibadores, empreses transitàries i agents de duanes de la província de Tarragona, per als anys 2010-2011 (Vigente hasta el 01 de Enero de 2012).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2010. Esta revisión vigente desde 01 de Enero de 2010 hasta 01 de Enero de 2012
Versiones/revisiones: