Resolució de 15 de novembre de 2011 per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col•lectiu de treball del sector de Comerç al detall d’òptiques de les comarques de Lleida, per als anys 2011 a 2012 (Vigente hasta el 27 de Noviembre de 2015).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 20 de Noviembre de 2011. Esta revisión vigente desde 19 de Diciembre de 2011 hasta 27 de Noviembre de 2015
Versiones/revisiones:
(1)

Plus regentando: Para el óptico diplomado si regenta, entendiendo con ello que realiza simultáneamente las funciones de óptico y director de la tienda se establece un plus regentado de 168,14 euros mensuales.

Ver Texto