Resolució de 7 de novembre de 2011, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball de les empreses de transports mecànics de viatgers de la província de Barcelona per als anys 2009-2012 (Vigente hasta el 01 de Enero de 2015).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 10 de Octubre de 2011. Esta revisión vigente desde 10 de Octubre de 2011 hasta 01 de Enero de 2015
Versiones/revisiones: