Resolució de 29 de novembre de 2011, per la qual es disposa el registre i la publicació de l'Acta de la Comissió Negociadora del Conveni col•lectiu de treball del sector de derivats del ciment de la província de Tarragona, per l'any 2010.

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 23 de Noviembre de 2011
Versiones/revisiones:
(1)

Fórmula de cálculo de remuneraciones anuales brutas para 2010:

Grupo 8 = remuneración anual bruta del grupo 8 del año 2009 +3%

Ver Texto