Resolució de 9 de desembre de 2011 per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona (Vigente hasta el 20 de Diciembre de 2012).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 29 de Noviembre de 2011. Esta revisión vigente desde 29 de Noviembre de 2011 hasta 20 de Diciembre de 2012
Versiones/revisiones: