Resolució de 29 de desembre de 2011, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball de les empreses de transports mecànics de viatgers de la província de Barcelona (Vigente hasta el 01 de Enero de 2015).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 13 de Diciembre de 2011. Esta revisión vigente desde 13 de Diciembre de 2011 hasta 01 de Enero de 2015
Versiones/revisiones: