Resolució de 12 de gener de 2012, per la qual s’ordena la inscripció, el dipòsit i la publicació de la pròrroga, acord i revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Girona pel període de l’1.6.2011 al 31.5.2012 (codi de conveni núm. 1700055).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 18 de Octubre de 2011
Versiones/revisiones: