Resolució de 24 de gener de 2012, per la qual es disposa el registre i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de detallistes d'ultramarins i queviures, supermercats i autoserveis, de la província de Tarragona, per als anys 2011-2012 (codi de conveni núm. 4300195) (Vigente hasta el 01 de Enero de 2013).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2011. Esta revisión vigente desde 01 de Enero de 2011 hasta 01 de Enero de 2013
Versiones/revisiones:
(1)

Salari contracte per la formació/aprenentatge: mínim, proporcional temps treball efectiu SMI (Art. 11.2.g) ET)

Ver Texto
(2)

Salari contracte per la formació/aprenentatge: mínim, proporcional temps treball efectiu SMI (Art. 11.2.g) ET)

Ver Texto
(3)

Correspon abonar el SMI de 2012.

Ver Texto