Resolució d’1 de febrer de 2012 per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acord de la Comissió negociadora del conveni col•lectiu de treball del sector de comerç al detall d’òptiques de les comarques de Lleida per als anys 2011 a 2012, relatiu a la modificació de tres articles del conveni (Vigente hasta el 27 de Noviembre de 2015).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 19 de Diciembre de 2011. Esta revisión vigente desde 19 de Diciembre de 2011 hasta 27 de Noviembre de 2015
Versiones/revisiones: