Resolució de 6 de febrer de 2012, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió de l’IPC per a l'any 2011 del Conveni col·lectiu de treball de les empreses de begudes refrescants, xarops i orxates de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 0801815).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2011
Versiones/revisiones: