Resolució de 7 de febrer de 2012, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió salarial per a l'any 2012 del Conveni col·lectiu de treball del sector d'exhibició cinematogràfica de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 0801695).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2012
Versiones/revisiones: