Resolució de 17 de febrer de 2012 per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió de l’IPC per a l’any 2011 del Conveni col·lectiu de treball de les industries de prefabricats de formigó i derivats del ciment de la província de Barcelona, (codi de conveni núm. 08001755011994)

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 03 de Febrero de 2012
Versiones/revisiones: