Resolució de 25 d’abril de 2012, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de pròrroga del Conveni col·lectiu de treball del sector de Càmpings i ciutats de vacances de la província de Barcelona per als anys 2012 i 2013 (codi de conveni núm. 08000365011994).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 17 de Enero de 2012
Versiones/revisiones: