Resolució de 2 de maig de 2012, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió de les taules salarials per a l’any 2011 del Conveni col·lectiu de treball del sector de derivats del ciment de la província de Tarragona (codi de conveni núm. 43000185011993).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 10 de Febrero de 2012
Versiones/revisiones:
(1)

Fórmula de cálculo de remuneraciones anuales brutas para 2011:

Ver Texto