Resolució de 9 de maig de 2012, per la qual es disposa el registre i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de Cooperatives del Camp, de la província de Tarragona, per als anys 2011-2012 (codi de conveni núm. 4300165) (Vigente hasta el 01 de Enero de 2013).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2011. Esta revisión vigente desde 01 de Enero de 2011 hasta 01 de Enero de 2013
Versiones/revisiones: