Resolució de 15 de maig de 2012, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acord de la Comissió Negociadora per el que s’aprova la revisió de les taules salarials per a l’any 2011 del Conveni col·lectiu de treball del sector del transport de mercaderies per carretera i la logística, de la província de Tarragona.

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 15 de Marzo de 2012
Versiones/revisiones: