Resolució de 24 d’agost de 2012, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del text de l’Acta de la Comissió negociadora que estableix la pròrroga del Conveni col·lectiu de treball del sector del transport de mercaderies per carretera i la logística, de la província de Tarragona, per a l’any 2012

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 10 de Julio de 2012
Versiones/revisiones: