Resolució d’1 d’octubre de 2012 per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió salarial per a l’any 2012 del conveni col·lectiu de treball del sector de Comerç al detall d’òptiques de les comarques de Lleida.

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 19 de Julio de 2012
Versiones/revisiones:
(1)

Plus regentat: L’òptic diplomat si realitza, simultàniament, les funcions d’òptic i les de director de la botiga, té dret a un plus anomenat regentat de 172,34 euros mensuals.

Ver Texto