Resolució de 3 d'octubre de 2012, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de les empreses estibadores portuàries de la província de Barcelona per a l'any 2012 (codi de conveni núm. 08010275011998) (Vigente hasta el 01 de Enero de 2013).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 28 de Septiembre de 2012. Esta revisión vigente desde 28 de Septiembre de 2012 hasta 01 de Enero de 2013
Versiones/revisiones: