Resolució de 25 d’octubre de 2012, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç de materials de construcció de la província de Barcelona, sobre tables definitives correspondients al any 2011 (codi de Conveni núm. 08000745011994).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 17 de Octubre de 2012
Versiones/revisiones: