Resolució de 6 de novembre de 2012, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball de les empreses consignatàries del Mercat Central del Peix de Barcelona, en relació al article 60 (codi de conveni núm. 08001525012001)

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 25 de Octubre de 2012. Revisión vigente desde 25 de Octubre de 2012
Versiones/revisiones: