Resolució de 29 d’octubre de 2012, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de pròrroga del Conveni col·lectiu de treball de les empreses de transports mecànics de viatgers de la província de Barcelona per als anys 2013-2014 (codi de conveni núm. 08004305011994)

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 11 de Octubre de 2012
Versiones/revisiones: