Resolució de 4 de desembre de 2012, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acord de la Comissió Negociadora de revisió salarial per 2012, 2013 i 2014 i de pròrroga del conveni col·lectiu de treball del sector de transitaris i duanes de la província de Barcelona per a l’any 2014 (codi de conveni núm. 08016425012010).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 03 de Octubre de 2012
Versiones/revisiones: