Resolució de 3 de desembre de 2012, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acord de la Comissió Negociadora de revisió salarial i pròrroga del conveni col·lectiu de treball de les indústries de prefabricats de formigó i derivats del ciment de la província de Barcelona, per als anys 2011 i 2012 (codi de conveni núm. 08001755011994).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 21 de Noviembre de 2012
Versiones/revisiones: