Resolució d’11 de desembre de 2012, del Departament d’Empresa i Ocupació, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria de la flequeria de la província de Barcelona.

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 15 de Noviembre de 2012
Versiones/revisiones: