Resolució de 2 de gener de 2013, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona, sobre calendari laboral per 2013 (codi de conveni núm. 08001065011994) (Vigente hasta el 31 de Diciembre de 2013).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 20 de Diciembre de 2012. Esta revisión vigente desde 20 de Diciembre de 2012 hasta 31 de Diciembre de 2013
Versiones/revisiones: