Resolució de 5 de febrer de 2013, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió salarial per a l’any 2013 del Conveni col·lectiu de treball del sector de transitaris i duanes de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 08016425012010).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 18 de Enero de 2013
Versiones/revisiones: