Resolució de 26 de febrer de 2013, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball del sector de derivats del ciment, de la província de Tarragona, per l’any 2012.

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 07 de Noviembre de 2012
Versiones/revisiones:
(1)

Fórmula de cálculo de remuneraciones anuales brutas para 2012:

Grupo 8 = remuneración anual bruta del grupo 8 del año revisión 2011 +1 %

Ver Texto