Resolució de 6 de març de 2013, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria de la flequeria de la província de Barcelona.

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 28 de Febrero de 2013
Versiones/revisiones: