Resolució de 15 de març de 2013, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials per als anys 2012 i 2013 del Conveni col·lectiu de treball del sector comerç de la pell de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 08000735011994).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 14 de Enero de 2013
Versiones/revisiones: