Resolució de 21 de març de 2013, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector d’Estiba i Desestiba, de la província de Tarragona, per als anys 2012-2014 (codi de conveni núm. 43000244011995).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2012
Versiones/revisiones: