Resolució de 30 de juliol de 2013, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Negociadora de Pròrroga de la ultraactivitat del Conveni col·lectiu de treball del sector de les empreses de captació, elevació, conducció, tractament, distribució i depuració d’aigües i el seu personal de la província de Barcelona (Vigente hasta el 24 de Enero de 2014).

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 11 de Junio de 2013. Esta revisión vigente desde 11 de Junio de 2013 hasta 24 de Enero de 2014
Versiones/revisiones: